جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرش در لغت نامه دهخدا

آرش

[رِ] (اِ) معني. مقابل لفظ. (از برهان). || تار. سَدي. حابل. (زمخشري).

کلمات مشابه