جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرش در لغت نامه دهخدا

آرش

[رَ] (اِ) اَرَش :
شاعر که ديد به قدِ کاونجک
بيهوده گوي و نحسک و بوالکنجک
از ...ن خر فروتر و پنج آرش
مي برجهد سبکتر اَز منجک.منجيک.

کلمات مشابه