جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرسکا در لغت نامه دهخدا

آرسکا

(اِخ) نام باستاني خبوشان که امروز بقوچان معروف است و آن را آشاک و استوا نيز ميناميده اند و مرکز خرّهء سرولايت است.

کلمات مشابه