جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب تبریه در لغت نامه دهخدا

آب تبریه

[بِ تَ بَ ري يَ] (اِخ) بگفتهء فرهنگ نويسان نام چشمه اي است نزديک اردن که هفت سال روان و هفت سال خشک است.

کلمات مشابه