جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرسس در لغت نامه دهخدا

آرسس

[سِ] (اِخ) نام پادشاه ايران، پسر اردشير سوم، موسوم به اوخوس. و او را اندکي پس از استقرار بر اريکهء ملک باگواسِ خواجه سرا مسموم کرد. و اين باگواس همان است که اردشير دوم را نيز کشته بود (336 ق.م.).

کلمات مشابه