جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرسته در لغت نامه دهخدا

آرسته

[رِ تَ / تِ] (ن مف / نف) توانسته.

کلمات مشابه