جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرسته در لغت نامه دهخدا

آرسته

[رَ تَ / تِ] (ن مف) مخفف آراسته. مزين :
ايا ببزمگه آرسته تر ز صد حاتم
ايا بمعرکه مردانه تر ز صد سهراب.فرخي.
بنام و کنيتت آرسته بادا(1)
ستايشگاه شعر و خطبه تا حشر.عنصري.
(1) - ن ل: آراسته باد.

کلمات مشابه