جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرستن در لغت نامه دهخدا

آرستن

[رَ تَ] (مص) مخفف آراستن :
بسيار مشو غره بدين حسن دلاويز
کاين حسن دلاويز تو از عشق من آرست.
سلمان ساوجي.

کلمات مشابه