جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرژانتین در لغت نامه دهخدا

آرژانتین

(اِخ)(1) نام جمهوري متحده اي است در امريکاي جنوبي در شرق شيلي، از شمال محدود به برزيل، پرو و بوليوي و از مشرق به اوقيانوس آتلانتيک. بوئنوس آيرس کرسي آن است. 11ميليون سکنه دارد. وسعت آن 2794000 کيلومتر مربع باشد. زبان مردم آن اسپانيولي. صادرات آنجا غله، نيشکر، کتان، ستور و نفط است.
.(املاي فرانسوي)
(1) - Argentine

کلمات مشابه