جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرزه گر در لغت نامه دهخدا

آرزه گر

[زَ / زِ گَ] (ص مرکب) اندودگر. کاهگل کار.

کلمات مشابه