جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرزه در لغت نامه دهخدا

آرزه

[زَ / زِ] (اِ) کاهگل.

کلمات مشابه