جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرزه در لغت نامه دهخدا

آرزه

[رِ زَ] (ع ص) شترمادهء قوي. || شب سرد. || درخت استوارشدهء در زمين.

کلمات مشابه