جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرزوی در لغت نامه دهخدا

آرزوی

[رِ] (اِ) آرزو، در تمام معاني.

کلمات مشابه