جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرزوناک در لغت نامه دهخدا

آرزوناک

[رِ] (ص مرکب) بسيارآرزو :
پي اظهار عشق آرزوناک
چو لعل از گرد تهمت دامنش پاک.زلالي.

کلمات مشابه