جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرزومندانه در لغت نامه دهخدا

آرزومندانه

[رِ مَ دا نَ / نِ] (ص نسبي، ق مرکب) بحال آرزومندي. چون آرزومند.

کلمات مشابه