جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرزوگاه در لغت نامه دهخدا

آرزوگاه

[رِ] (اِ مرکب) جاي آرزو :
در آن آرزوگاه فرخارديس
نکرد آرزو با معامل مکيس.نظامي.

کلمات مشابه