جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرزو کشیدن در لغت نامه دهخدا

آرزو کشیدن

[رِ کَ / کِ دَ] (مص مرکب) آرزو بردن.

کلمات مشابه