جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرزوخواه در لغت نامه دهخدا

آرزوخواه

[رِ خوا / خا] (نف مرکب)شهوي. شهواني. || متمني. راجي. مشتهي :
دل شه چو زآن نکته آگاه شد
از آن آرزو آرزوخواه شد.نظامي.

کلمات مشابه