جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرزوانگیز در لغت نامه دهخدا

آرزوانگیز

[رِ اَ] (نف مرکب) مشهّي. شَهيّ.

کلمات مشابه