جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرزو در لغت نامه دهخدا

آرزو

[رِ] (اِخ) سراج الدين علي شاه. شاعر فارسي زبان ايراني متوطن هند. وفات 1169 ه . ق. مؤلف تذکرهء موسوم به تحفه النفائس، معروف به تذکرهء آرزو و سراج اللغات و غرائب اللغات و مصطلحات الشعراء و شرح اسکندرنامهء نظامي و غيره.

کلمات مشابه