جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرزم در لغت نامه دهخدا

آرزم

[رَ] (اِ) رزم. جنگ. کارزار. (غياث اللغات).

کلمات مشابه