جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرز در لغت نامه دهخدا

آرز

[رِ] (ع ص) منقبض. مُتجمع. ثابت.

کلمات مشابه