جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آردینه در لغت نامه دهخدا

آردینه

[نَ / نِ] (اِ مرکب) آنچه از آرد کنند. آشي که از آرد پزند :
فغان از دل آردينه بخاست
ببستند بر خود کفنهاي ماست.
بسحاق اطعمه.

کلمات مشابه