جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آردین در لغت نامه دهخدا

آردین

(ص نسبي) آردي. منسوب به آرد. از آرد. آلودهء به آرد.

کلمات مشابه