جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرده خرما در لغت نامه دهخدا

آرده خرما

[دَ / دِ خُ] (اِ مرکب) طعامي است که از خرما و آرد يا نان گرم و کره سازند. رنگينک.

کلمات مشابه