جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آردهالجه در لغت نامه دهخدا

آردهالجه

[لِ جَ] (معرب، اِ مرکب)معرب آردهاله.

کلمات مشابه