جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرده در لغت نامه دهخدا

آرده

[دَ / دِ] (اِ) آرد کنجدهء سپيد. ارده. لکد.

کلمات مشابه