جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آردوج در لغت نامه دهخدا

آردوج

(اِ) اَردوج. درخت ابهل.

کلمات مشابه