جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبتاب در لغت نامه دهخدا

آبتاب

(نف مرکب / ص مرکب) مشعشع.

کلمات مشابه