جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرد و بار در لغت نامه دهخدا

آرد و بار

[دُ] (اِ مرکب، از اتباع) جنس آرد، خمير، نان: آردوبار فلان نانوائي؛ جنس نانِ آن.

کلمات مشابه