جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آردم در لغت نامه دهخدا

آردم

[دَ] (اِ)(1) آذريون. آذرگون.
.(شليمر)
(1) - Anethe des fleuristes.

کلمات مشابه