جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آردلو در لغت نامه دهخدا

آردلو

[دَ لَ / لُو] (اِ مرکب) آردهاله. || آردالو. اشکنهء با آرد.

کلمات مشابه