جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرد کپان در لغت نامه دهخدا

آرد کپان

[] (اِخ) نام طائفه اي از ايل قشقائي ساکن حوالي سميرُم مرکب از 150 خانوار.

کلمات مشابه