جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آردفروش در لغت نامه دهخدا

آردفروش

[فُ] (نف مرکب) دقّاق.

کلمات مشابه