جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبت در لغت نامه دهخدا

آبت

[بِ] (ع ص) سخت گرم (روز).

کلمات مشابه