جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آئس در لغت نامه دهخدا

آئس

[ءِ] (ع ص) مأيوس. نااميد. نوميد.

کلمات مشابه