جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آردشیر در لغت نامه دهخدا

آردشیر

(اِ مرکب) حريرهء آرد گندم.

کلمات مشابه