جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرددوله در لغت نامه دهخدا

آرددوله

[لَ / لِ] (اِ مرکب) آردهاله.

کلمات مشابه