جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرددان در لغت نامه دهخدا

آرددان

(اِ مرکب) آن خانه از نانوائي که در آن آرد پستا کنند. || کندو يا ظرفي ديگر که در آن آرد ريزند.

کلمات مشابه