جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آردبیز در لغت نامه دهخدا

آردبیز

(اِ مرکب) مُنخل. غربال. اَلک. تنگ بيز.

کلمات مشابه