جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آردالو در لغت نامه دهخدا

آردالو

[لَ / لُو] (اِ مرکب) قسمي اِشکنه که آرد در آن کنند.

کلمات مشابه