جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرداد در لغت نامه دهخدا

آرداد

(اِ) غول بيابان. و اين غول به صورت آدمي باشد پرموي با پايهاي دراز و عقب ماندگان کاروان را بشب چون راهنمائي در پيش افتد و از راه بيرون برد به بيابان و آنان را هلاک کند و خونشان بياشامد. اين کلمه تنها در فرهنگ شعوري هست و اين فرهنگ معتمد نيست.

کلمات مشابه