جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آردابه در لغت نامه دهخدا

آردابه

[بَ / بِ] (اِ مرکب) آردآب. || آردي که به آب شوربا ريزند. || شوربائي که آرد در آن آميزند. || آرد به آب آميخته. کشک.

کلمات مشابه