جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آردآله در لغت نامه دهخدا

آردآله

[لَ / لِ] (اِ مرکب) آردهاله. سخينه. (ربنجني).

کلمات مشابه