جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب پنیر در لغت نامه دهخدا

آب پنیر

[بِ پَ] (ترکيب اضافي، اِ مرکب)ماءالجبن. (تحفه).

کلمات مشابه