جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرد در لغت نامه دهخدا

آرد

[رَ] (اِ) مخفف آراد. نام روز بيست وپنجم از هر ماه شمسي.

کلمات مشابه