جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرج در لغت نامه دهخدا

آرج

[رَ] (اِ) آرنج. آرنگ. آرن. وارن. رونکک. مرفق. آرَت. || نام پرنده اي. (برهان). و رجوع به آرت شود.

کلمات مشابه