جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرث در لغت نامه دهخدا

آرث

[رَ] (ع ص) اَرَث. گوسپند خال خال. گوسفند منقط. گوسفند که خالهاي سياه و سپيد دارد.

کلمات مشابه