جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرتیست در لغت نامه دهخدا

آرتیست

(فرانسوي، ص، اِ)(1) هنرمند. هنري. || بازيگر.
(1) - Artiste.

کلمات مشابه