جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرتماطیقی در لغت نامه دهخدا

آرتماطیقی

[رِ] (معرب، اِ) اَرِتماطيقي. اَرِثماطيقي. علم عدد و حساب و آن قسمتي از فلسفهء تعليميهء رياضيه باشد. و رجوع به ارثماطيقي شود.

کلمات مشابه